haci-naciye-ates-kimdir-darende

Hacı Naciye Ateş Hanımefendi
(1919-2005)

1919 yılında Darende’nin İbrahim Paşa Mahallesi’inde Yenicelioğulları’nın konağında dünyaya gelmiştir.  Babası, Darende eşrâfından Yenicelioğulları’ndan Mehmet Ali Bey, annesi Darendeli âlim Hacı Esat Efendi’nin yeğeni Zeynep Hanım’dır.

Hacı Naciye Ateş Hanım, çocukluk yıllarında  akrabası Hacı Esat Efendi’nin eşi Raziye Hanım’dan iyi bir dinî eğitim almış, kendini yetiştirmiştir.

Hacı Esat Efendi (1884-1963) müderrislik, kadılık ve avukatlık görevlerinde bulunan, âlim, fâzıl ve saygın bir kişiliktir. Hacı Naciye Ateş Hanım, anne tarafından yakını olan Hacı Esat Efendi ve eşi Raziye Hanım’ın ilim ve kültür çevresinden fevkalâde istifade etmiştir.

1938 yılında âlim, mutasavvıf , divân şâiri ve gönüller sultanı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi ile evlenmiş,  Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin torunlarından Hatip Hasan Efendi’nin evine gelin gelmiştir.

Bu evlilikten beş kız, beş erkek olmak üzere on evladı dünyaya gelmiştir. Çocuklarının dini eğitimi ve bilgi beceri konusunda mükemmel yetişmeleri hususunda en üst seviyede gayret göstermiştir.

Elli iki yıl süren bu evlilikten geriye çok güzel hatıralar kalmıştır. Osman Hulûsi Efendi’nin zevcesi Hacı Naciye Hanım; 1940’lı yıllarda bütün memleketin yokluk içerisinde olduğu günlerde bile Müslüman-Türk ailesinin kadirşinas, misafirperverlik örneğini göstermiş, bütün güçlüklere ve zorluklara karşı fedakarlıkta bulunarak her türlü hizmete büyük bir iştiyakla gönül vermiştir. Böylelikle Osman Hulûsi Efendi’nin hitâbıyla “Hacı Hanım” binlerce gönül dostlarının da “Hacı Vâlidesi” olmuştur.

Kendisi Cumhuriyetin ilk yıllarındaki imkansızlıklar dolayısıyla  çocukluk ve gençlik çağında resmi bir öğrenim göremediği, kendi eğitimini tamamlayamadığı için okul yaptırmayı öğrenci yetiştirmeyi  kendisine düstûr edinmiştir.  Hanımların bilgili olarak yetiştirilmesinde, kız çocuklarının okutulmasında çok büyük fedakarlıklar göstermiş, geleceğin annelerine örnek olmuştur.

Eğitime ayrı bir önem veren Hacı Naciye Ateş Hanımefendi, okul yapılması şartı ile arsa temin edip okulun yapılmasına katkı sağlamıştır. Bir dönem Kız İmam Hatip Lisesi olarak faaliyet gösteren okul binası  günümüzde “Hulûsi Efendi Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu” olarak hizmet vermektedir. Hacı Naciye Ateş Hanımefendi, eğitim konusunda olağanüstü fedâkarlığıyla, yeni neslin kaliteli anlamda yetişmesine destek veren ileri görüşlü vefâ sahibi seçkin bir şahsiyettir.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı’nın hizmetlerine destek vermiş, gece gündüz demeden hayrî hizmetlere yardımcı olmuştur.  Bir vakıf insanı, örnek  bir anne ve hayırsever bir eğitim öncüsü olan bu nadide şahsiyetin ismi; Darende’de kurulmuş olan okulumuza verilmiştir. Özel Hacı Naciye Ateş Okulları olarak eğitim ve öğretim faaliyeti yapmakta olan kurumumuz, gençlerimizin millî ve manevî değerlerle en güzel haliyle yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Hacı Naciye Ateş Hanımefendi 86 yıllık ömrünü hizmetle geçirmiş, 22 Nisan 2005 tarihinde Darende’de vefat etmiştir. Aynı gün Cuma namazından sonra Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camii’nde binlerce seveninin katılımı ile, oğlu Hamid Hamidettin Ateş Efendi’nin kıldırdığı cenaze namazından sonra, Zaviye Mahallesi Taceddin-i Veli  Hazîresine defnedilmiştir. İsmi hayır hizmetleriyle hayırla anılmakta ve yaşatılmaktadır.

 

Share on facebook
Share on twitter